Archives

Kể (4)

Mưa lằm mưa lốn, lúc mới đọc cái từ này cứ thấy là lạ, mình nghĩ chắc bọn trên này có câu quen thuộc, giống kiểu thành ngữ,  để chỉ việc mưa nhiều, Continue reading